Loading

Kategorier

Hurtig vogn

Yellow Bag

Tom vogn

Start med at tilføje produkter til det

Fortsætte med at handle

Bestsellere

Hurtig vogn

Yellow Bag

Tom vogn

Start med at tilføje produkter til det

Fortsætte med at handle

Bestsellere

Fortrolighedspolitik

12. februar 2024

Ved at bruge hjemmesiden www.yellowbeard.com, vores apps og tilknyttede tjenester (herefter "Tjenesten") accepterer du disse Vilkår og Privatlivspolitik (herefter "Vilkår"), og dermed også at YellowBeard A/S behandler dine personoplysninger som beskrevet heri.

Din kontraktmæssige part i forhold til disse Vilkår er:

YellowBeard A/S
Mesterlodden 42
2820 Gentofte
CVR: 38662406
Telefonnummer: 8282 3000
E-mail: hello@yellowbeard.com
Hjemmeside: www.yellowbeard.com
(herefter "YellowBeard", "vi", "os" eller "vores")

BRUGSVILKÅR

Oprettelse af en profil

Som bruger er du ansvarlig for aktiviteten på din konto. Ved at acceptere disse vilkår garanterer du også, at alle oplysninger i forbindelse med registrering eller senere redigering af din profil er korrekte, præcise, aktuelle og fuldstændige, og du accepterer at opdatere dine oplysninger, som det er nødvendigt, for at sikre, at de forbliver sande og nøjagtige.

Du er ansvarlig for at holde dit kodeord fortroligt og sørge for, at det er sikkert.

Ansvar

Hvis du overtræder disse vilkår eller på anden måde udsætter Tjenesten, herunder YellowBeard, for finansielle eller juridiske risici eller mulig retlig eksponering, kan vi forhindre dig i at bruge hele eller dele af Tjenesten.

ANSVAR FOR DATA

Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget disse vilkår og betingelser, som fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata. YellowBeard er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med loven.

Vi sikrer retfærdig og gennemsigtig databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, informerer vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig, og til hvilket formål. Du modtager denne information på tidspunktet for indsamlingen af dine persondata.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Brug af hjemmeside og apps uden registrering eller køb

Du kan bruge vores app og hjemmeside uden at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet nedenfor. Når du bruger hjemmesiden, anvendes dog cookies. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 4.

Når du registrerer dig som bruger, foretager et køb eller kontakter os

Vi bruger personlige oplysninger om dig til at levere vores tjenester til dig i tjenesten, forbedre vores service og sikre kvalitet i tjenesten og i vores kontakt med dig.

De personlige oplysninger, vi bruger, omfatter især:

  • Generelle personlige oplysninger i form af kontaktoplysninger
  • Personlige oplysninger om kaffeinteresser
  • Transaktionsdata om dine køb
  • Unikke numre for netværksenheder
  • Oplysninger indeholdt i henvendelser til os, klager, feedback osv.

YellowBeard indsamler ikke personligt identificerbare oplysninger fra tredjeparter om kunder.

YellowBeard bruger Bambora (ePay) Betalingsservice til håndtering af online køb og lagrer ikke selv oplysninger om betalingsmidler, f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Nyhedsbrev og push-meddelelser

Du kan separat tilmelde dig vores nyhedsbrev og push-meddelelser ved at bruge www.yellowbeard.com. Du vil altid kunne afmelde denne service. Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller andre uønskede kommercielle meddelelser fra vores partnere.

Vi indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger til specifikke formål

Vi indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger i forbindelse med specifikke formål eller andre lovbestemte forretningsformål. Dette sker, når vi har brug for at:

  • Behandle dit køb og levering af vores service
  • Opfylde din anmodning om tjenester
  • Forbedre vores tjenester
  • Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administrere dit forhold til os

Overførsel af personlige oplysninger

For at kunne levere vores tjenester til dig, er det nødvendigt at videregive relevante personlige oplysninger om dig til forretningspartnere (fragtselskab osv.). Dette sker som følger:

Som bruger opretter du en profil med dine kontaktoplysninger osv. Samarbejdspartnere håndterer derefter pakning, forsendelse og distribution af din pakke. >

Vi behandler kun relevante personlige oplysninger

Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de ovenfor definerede formål. Formålet er afgørende for hvilken type personlige oplysninger om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere personlige oplysninger, end vi har brug for til det specifikke formål.

Vi behandler kun nødvendige personlige oplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personlige oplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores angivne formål. Derudover kan typen af personlige oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsaktiviteter, være bestemt ved lov. Typen og omfanget af de personlige oplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personlige oplysninger

Vi kontrollerer, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personlige oplysninger løbende.

Da vores service afhænger af, at dine personlige oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at informere os om eventuelle relevante ændringer i dine personlige oplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personlige oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt

Vi sletter dine personlige oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, der var årsagen til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personlige oplysninger.

Vi opbevarer personlige oplysninger, som vi er retligt forpligtede til at opbevare. Derudover sletter vi inaktive kundepro filer efter 1 år, efter at have tidligere påmindet brugeren om dette.

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personlige oplysninger

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personlige oplysninger til de ovenfor beskrevne formål, medmindre vi har en retlig grund til at indhente dem. Vi informerer dig om en sådan grund og om vores legitime interesse i behandlingen af dine personlige oplysninger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine personlige oplysninger til forretningspartnere og aktører, f.eks. til markedsføringsformål, indhenter vi dit samtykke og informerer dig om, hvad dine personlige oplysninger vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også afmelde henvendelser til markedsføringsformål i CPR-registret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtede til at videregive dine personlige oplysninger, f.eks. som en del af en rapport til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personlige oplysninger

Vi passer på dine personlige oplysninger for at forhindre, at de bliver utilsigtet tabt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriserede personer, der får adgang til eller kendskab til dem.

Vi bruger databehandlere i EU, der lagrer og behandler personlige oplysninger på vegne af YellowBeard i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og den gældende lovgivning.

Hvis der opstår en sikkerhedsbrist, som medfører en høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller andre betydelige ulemper for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

OPHAVSRET

Ophavsret til indhold

Ophavsretten til indholdet på www.yellowbeard.com, alt indhold og enhver videreudvikling tilhører YellowBeard under hensyntagen til oplysninger om tredjeparts kilder.

Begrænset brugsret

Alle personer har tilladelse til at se, kopiere og udskrive materiale fra tjenesten, medmindre andet er angivet. Indhold fra tjenesten må kun anvendes til ikke-kommercielle formål. Alle kopier af materialet eller dele heraf skal indeholde en ophavsretsmeddelelse tilhørende YellowBeard.

Rettigheder ved ophør

Hvis du selv fjerner og/eller YellowBeard fjerner dele af din profil, vil YellowBeard ophøre med at få adgang til at bruge oplysningerne i fremtiden. Dette pålægger ikke YellowBeard en aktiv pligt til at stoppe brugen af indholdet i allerede udarbejdede materialer, aktive kampagner osv. Dog må sådant materiale ikke efterfølgende genbruges til andre materialer, kampagner osv., medmindre disse anonymiseres.

ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Ansvar

YellowBeard er ansvarlig for de oplysninger (faktuelle, statiske oplysninger, personlige data), vi vælger at vise på Tjenesten. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet uden varsel.

Begrænsning af ansvar

YellowBeard sigter mod at sikre, at Tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog opstå situationer, hvor Tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerheds- eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, fejl i kommunikationsforbindelser og hardware. Vi tager regelmæssige sikkerhedskopier, men kan ikke garantere imod datatab. YellowBeard fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade på din profilindhold i forbindelse med sådanne hændelser.

BRUG AF COOKIES

Cookies, formål og relevans

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold samt øge værdien af de annoncer, der vises på hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se instruktioner) og afstå fra yderligere brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke oplysninger der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.

Hvad er cookies?

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan annoncer blive mindre relevante for dig og vises hyppigere. Du risikerer også, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Hvilke cookies der er indstillet:

Navn: Google Analytics
Udbyder: Google
Formål: Sporing af brugeradfærd på hjemmesiden
Udløbsdato: 1 uge
Navn: Facebook Pixel
Udbyder: Facebook
Formål: Sporing af brugeradfærd på hjemmeside/app og markedsføring
Udløbsdato: 1 uge

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til til enhver tid at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger, og hvem der modtager personlige oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personlige oplysninger i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Adgang kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst.

Du har ret til at få urigtige personlige oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og informere os om unøjagtighederne og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personlige oplysninger. Dette gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personlige oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvortil vi indsamlede dem, kan du anmode om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personlige oplysninger behandles i strid med loven eller andre retlige forpligtelser.

Når du kontakter os med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personlige oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og hvis det er tilfældet, implementerer vi ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod, at vi videregiver dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi sørge for at stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, har du også mulighed for at kontakte Datatilsynet.

ÆNDRING AF VILKÅR

YellowBeard forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår når som helst og vil underrette dig i overensstemmelse hermed med passende varsel. De gældende vilkår til enhver tid er tilgængelige på tjenesten.